PHOTON ENERGY GROUP

Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvek (a továbbiakban: adatvédelmi politika) 

Ez a dokumentum a személyes adatok feldolgozására és a cookie-szabályzatunkra is kiterjed. 

1. A személyes adatok adatkezelője 

Az adatkezelő a Photon Energy Group - a Photon Energy N.V. közös irányítása alatt álló jogi személyek csoportja - részét képező bármely jogi személy, székhelye: Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam 1083 HN, Hollandia, bejegyezve a Holland Kereskedelmi Kamara által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba (Kamer van Koophandel), cégjegyzékszáma: 51447126, HÉA-szám: NL850020827B01 (mint anyavállalat) (a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Mi"). Az Adatkezelő napenergiával és vízkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, és tevékenysége során a www.photonenergy.com vagy www.lerta.energy weboldalt (a továbbiakban: "Weboldal") kezeli.  

2. Személyes adatok feldolgozása 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban "Rendelet") értelmében üzleti tevékenységünk során a Weboldal látogatóinak személyes adatait, valamint természetes személyek személyes adatait kezeljük marketing, értékesítési és toborzási célokból (a látogatók vagy más természetes személyek a továbbiakban "Felhasználó" vagy "Felhasználók" vagy "Ön"). Egy központi szervhez (Photon Energy N.V.) kapcsolódó vállalkozások vagy intézmények csoportjához tartozunk, amelyeknek jogos érdekük fűződhet a (lentebb meghatározott) személyes adatoknak a vállalkozáscsoporton belüli továbbításához belső adminisztratív célokból, ahogyan azt a Rendelet preambulum 48. cikke leírja.  

A Rendelet értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik (a továbbiakban: Személyes adat). A Személyes adatok feldolgozhatók az Ön hozzájárulásával vagy anélkül. 

A személyes adatokat adatkezelőként kezeljük. A Személyes adatokat bizonyos esetekben egy másik adatfeldolgozó is feldolgozhatja a közöttünk és az ilyen adatfeldolgozó között fennálló szerződéses kapcsolat alapján. Kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk ezek listáját. 

Személyes adatait az alábbiakban felsorolt jogalapok alapján kezeljük: 

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön a szerződő fele 
 • az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek mi vagyunk az alanyai 
 • az adatkezelés az általunk követett jogos érdekek (pl. bírósági jogvita vagy biztosítási igény érvényesítéséhez) miatt szükséges, a Személyes adatok köre a sikeres igényérvényesítéshez szükséges Személyes adatokra korlátozódik. 
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges 
 • Az Ön kifejezett hozzájárulása  

3. Személyes adatok feldolgozása a weboldalunkon 

A Weboldalon a következő személyes adatokat dolgozzuk fel: 

 • IP-cím 
 • Megtekintett oldalak 
 • A megtekintés dátuma és időpontja 
 • Referrer URL 
 • Nyelvi beállítás 
 • Földrajzi elhelyezkedés 

Weboldalunk minden egyes látogatásakor a használati adatok az adott webböngészőn keresztül kerülnek továbbításra és naplófájlokban tárolódnak. 

A Személyes adatokat anonimizáljuk és statisztikai célokra használjuk fel a Weboldal javítása és a szerverek harmadik felek általi visszaélésekkel szembeni védelme érdekében, ami a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk. 

A Weboldalról származó Személyes adatokat automatizált módon dolgozzuk fel; profilalkotást nem alkalmazunk. Az automatizált feldolgozás a Személyes adatok olyan feldolgozását jelenti, ahol kizárólag automatizált információs rendszereket használunk, pl. informatikai alkalmazásokat, szoftvereket stb. 

4. Személyes adatok marketing célú feldolgozása 

A következő személyes adatokat marketing célokra is feldolgozzuk: 

 • Név és vezetéknév 
 • E-mail 
 • Lakcím 
 • Telefonszám 

A marketing elsősorban a Photon Energy Group termékeinek vagy szolgáltatásainak kínálatát foglalja magában. Az Ön hozzájárulása alapján elektronikus úton, lehetőleg e-mailben küldhetünk Önnek ajánlatokat. Ön bármikor kérheti, hogy ne kapja meg az ajánlatokat (opt-out). 

A marketing célú Személyes adatok feldolgozása nem automatizált módon történik. 

5. A személyes adatok értékesítési célú feldolgozása 

Az Ön hozzájárulása és kérése alapján a következő Személyes adatokat kezeljük abból a célból, hogy nem kötelező érvényű ajánlatot készítsünk Önnek otthoni PV-rendszerek telepítésére. 

Név és vezetéknév 

 • E-mail 
 • Lakcím 
 • Telefonszám 

Az e célra szolgáló Személyes adatok feldolgozása nem automatizált alapon történik.  

6. Személyes adatok feldolgozása toborzási céllal 

Az Ön személyes adatai  

 • Név és vezetéknév 
 • E-mail 
 • Lakcím 
 • Telefonszám 
 • Információk az Ön szakmai tapasztalatáról 
 • Információk az Ön iskolai végzettségéről és érdeklődési köréről 

a felvételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötése vagy a jövőbeli munkaerő-felvétel érdekében kerül feldolgozásra (ha ehhez további hozzájárulást adtak). Ön hozzájárulását adja az adatfeldolgozáshoz a) Személyes adatainak (önéletrajzának) megadásával a www.photonenergy.com karrieroldalon történő jelentkezés útján, b) önéletrajzának a careers@photonenergy.com, info@photonenergy.com, info@photonenergy.cz vagy bármely más, a Társaság által időről időre megadott e-mail címre történő elküldésével, c) önéletrajzának személyes ajánlás útján történő megadásával. 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Az Ön személyes adatait a feldolgozáshoz adott hozzájárulásának esetleges visszavonásáig, de legfeljebb a felvételi eljárás lezárását követő 18 hónapig kezeljük (a Társaságnak a követelések érvényesítéséhez vagy a lehetséges követelésekkel szembeni védekezéshez fűződő jogos érdeke alapján). Ha Ön további hozzájárulást ad a jövőbeli munkaerő-felvételhez, az Ön adatait 2 évig kezeljük.   

7. Személyes adatok továbbítása harmadik félnek 

A Személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor a Személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő jogosulatlan továbbítására (az alábbi kivételekkel). Az összegyűjtött Személyes adatok kizárólag a Photon Energy Groupon belül, vagy (jogi kötelezettségünk esetén) állami (kormányzati) hatóságok és intézmények, illetve a rendelet értelmében a Személyes adatok feldolgozójaként eljáró szolgáltatóink részére kerülnek továbbításra. 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy elkerüljük az Ön Személyes adataihoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférést, azok megváltoztatását, megsemmisítését vagy elvesztését, jogosulatlan továbbítását vagy feldolgozását, illetve bármilyen más visszaélést. 

8. A személyes adatok feldolgozási ideje 

Hacsak a feldolgozási idő nincs meghatározva, a Weboldallal kapcsolatos Személyes adatok feldolgozása az adott cél eléréséhez szükséges ideig történik. Ha a törvény nem határoz meg konkrét adattárolási időtartamot, akkor az arányosság és az elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva önállóan határozzuk meg a megőrzési időtartamot.  

Ha a Személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, akkor az Ön Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását, és nem kéri a feldolgozás törlését (opt out).   

9. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogok 

Ön jogosult a következő jogok igénybevételére. Joga van a következőkhöz: 

 • Az információ, hogy milyen Személyes adatokat dolgozunk fel 
 • A Személyes adatokhoz való hozzáférés 
 • A Személyes adatok helyesbítése 
 • A Személyes adatok törlése 
 • A Személyes adatok feldolgozásának korlátozása 
 • a Személyes adatok hordozhatósága (az Ön által megadott személyes adatokhoz való hozzáférés joga) 
 • A személyes adatok másolata 
 • Tiltakozás a személyes adatok feldolgozása ellen 

A fentieket az Adatkezelő székhelyén vagy a privacy@photonenergy.com e-mail címen írásban igényelheti. A kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk Önnek, illetve tájékoztatást adunk a megtett intézkedésekről. 

Ha Ön úgy véli, hogy a rendelet szerinti jogait megsértettük a Személyes adatok általunk történő feldolgozása következtében, Önnek joga van panaszt tenni az illetékes országos Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, illetve Ausztrália esetében az Ausztrál Információs Biztos Hivatalánál. 

10. Sütik használata 

Weboldalunk optimalizálása érdekében sütiket használunk. A cookie egy olyan szöveges fájl, amely vagy ideiglenesen tárolódik a számítógép memóriájában (a továbbiakban "Munkamenet cookie"), vagy a merevlemezen (a továbbiakban "Állandó cookie"). A cookie-k információkat tartalmaznak a Felhasználó korábbi látogatásairól a szerveren, illetve arról, hogy a Felhasználó mely oldalakat vagy szolgáltatásokat látogatta meg. A sütik a Felhasználó számítógépének azonosítására szolgálnak a hálózat használata során. A specifikus cookie-kat a webböngészési élmény javítására használják. A felhasználónak mindig lehetősége van arra, hogy elutasítsa a nem technikai (nem alapvető fontosságú) sütik beállítását. Ezt általában úgy teheti meg, hogy kiválasztja a megfelelő opciót az Ön böngészőjének beállításaiban. A sütik leírása, tartománya és lejárati ideje a Cookie Settings oldalon érhető el. 

11. A Google Analytics használata 

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. (a továbbiakban: Google) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja, hogy betekintést nyerjen és javítsa weboldalunk működését, illetve hogy adatokat gyűjtsön marketing célokra. A cookie által generált, a Weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google az Európai Unión kívüli szerverekre továbbíthatja és tárolhatja. A Google Analytics a szolgáltatás gyorsaságának és megbízhatóságának maximalizálása érdekében világszerte, többek között az Egyesült Államokban is üzemeltet adatközpontokat. Mielőtt az adatok az Egyesült Államokban található szerverekre kerülnének, azokat helyi szervereken gyűjtik, ahol a felhasználók IP-címei anonimizálásra kerülnek (ha az ügyfelek engedélyezik a funkciót). Ön lemondhat és elutasíthatja az analitikai sütik használatát.  

Ezenkívül használhatjuk a Google-jeleket is. A Google-jelek olyan webhelyekről és alkalmazásokból származó munkamenetadatok, amelyeket a Google azokhoz a felhasználókhoz társít, akik bejelentkeztek a Google-fiókjukba, és akik bekapcsolták a Hirdetések személyre szabását. Az adatoknak ezekkel a bejelentkezett felhasználókkal való összekapcsolását arra használjuk, hogy lehetővé tegyük az eszközközi jelentéstételt, az eszközközi remarketinget, további információk itt találhatók.  

12. Az adatvédelmi politika változásai 

A jelen Adatvédelmi szabályzatot jogosultak vagyunk módosítani vagy kiegészíteni, a módosítás az Adatkezelő weboldalán történő közzététellel lép hatályba. 

Felelősségi nyilatkozat 

1. A felelősség korlátozása 

Annak ellenére, hogy a Weboldal elkészítése során a legnagyobb gondossággal járunk el, nem garantáljuk a rendelkezésre bocsátott tartalom pontosságát, teljességét és aktualitását. A Weboldal tartalmának használata az Ön saját felelősségére történik. A Weboldal használata nem hoz létre semmilyen szerződéses kapcsolatot a Felhasználó és a Photon Energy Group bármely szervezete között. 

2. Külső hivatkozások 

Amennyiben a Weboldal harmadik fél weboldalaira mutató linkeket (a továbbiakban: "Külső linkek") tartalmaz, az ilyen weboldalak tartalmáért az adott üzemeltető felel. A linkelés időpontjában nem találtunk törvénysértést vagy harmadik fél jogainak megsértését. Nincs befolyásunk a linkelt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására és tartalmára. A hivatkozott oldalak tartalma semmilyen esetben sem értelmezhető a Photon Energy Group nyilatkozataként, ajánlataként vagy reklámjaként, vagy bármilyen más módon a jelen weboldal tartalmaként. Amint tudomást szerzünk a hivatkozott oldalakon található jogsértésekről, ezeket a hivatkozásokat azonnal töröljük. 

Szellemi tulajdonjog, szerzői jog és szerzői jogokkal kapcsolatos jogok 

A Weboldalon közzétett tartalmak szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjogok által védettek. A Weboldalon található tartalmak és információk minden nem megengedett felhasználásához a Photon Energy N.V. vagy a szerzői jogok mindenkori tulajdonosának előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.