A Lerta a lengyel kapacitás-árverésen sikeresen megszerzett 157 MW DSR-t, ami 13,6 millió EUR bevételt biztosít

  • A Lerta 157 MW DSR-kapacitásra szerződött a 2027. év lengyel TSO-árverésén, így 13,6 millió EUR bevételt biztosított be.
  • A Lerta célja, hogy Lengyelországban 2027-re 600 MW DSR-kapacitást biztosítson, a 2030-as célja pedig 900 MW.
  • A DSR-szolgáltatások fontos szerepet fognak játszani a Photon Energy Group bevételének alakulásában, miközben a Lerta más piacokon is terjeszkedik, és eleget tesz a rugalmas hálózati követelmények robbanásszerű globális követelményeinek. A következő célpont Ausztrália.

Amszterdam/Budapest – 2022. december 21. – A Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (a továbbiakban: „Csoport” vagy „Vállalat”) bejelentette, hogy Lerta JRM Sp. z o.o. nevű leányvállalata a 2027. év kapacitás-árverésén sikeresen elnyert 157 MW értékű Demand Side Response-t (keresletoldali szabályozás, a továbbiakban: „DSR”), így 13,6 millió EUR szerződéses bevételről gondoskodott.

A DSR bemutatása

A villamoshálózat kiegyenlítése az energiamix alapvető változásainak nyomán egyre nagyobb kihívást jelent, miközben a nagyrészt nem megújulókból álló termelési alapkapacitást kivezetik, és sebesen nő a többnyire időszakos megújuló energia részesedése. A villamoshálózat fizikai növekedése ugyanakkor nem tart lépést a megújulók és rugalmas energiatermelők kapacitásával.

Ennek eredményeképpen az egyetlen járható út a villamoshálózat lényegesen hatékonyabb kihasználása. Ezt csak úgy lehet elérni, ha minél több jelenleg rugalmatlan és időszakos energiafogyasztót tesznek rugalmassá – angol néven „flexumer”-ré.

A flexumerek olyan energiafogyasztók, akik nagy befolyással rendelkeznek az energiafogyasztásukra. Ideális esetben helyszíni energiatermelési és -tárolási kapacitással rendelkeznek, és ennek köszönhetően nagyfokú rugalmassággal képesek időzíteni a villamoshálózat kihasználását. Ily módon a flexumerek ki tudják használni a napközbeni alacsony energiaárakat, és a villamoshálózat támogatásával képesek megnövelni a bevételüket.

A rugalmas csúcstermelési kapacitást (elsősorban a gázt) sok piacon már teljesen kihasználták, és költségessé vált. A DSR csökkenti az igény szerinti villamosenergia-fogyasztás átviteli rendszerirányítóra (transmission system operator, a továbbiakban: „TSO”) nehezedő terhét, és egyre inkább létfontosságú szerepet játszik a villamoshálózat kiegyensúlyozásában.

A Lerta a flexumerek gyorsan növekedő számának DSR-kapacitását vonja össze és biztosítja a TSO-k felé. 2022. szeptember 23-án a lengyel villamoshálózat nagyfokú leterheltsége miatt a PSE S.A., azaz a lengyel TSO (a továbbiakban: „PSE”) az összes szerződéses csúcsterhelési és DSR-kapacitást lehívta, hogy egy 16 GW szénüzemű termelési kapacitás ideiglenes kiesése után és a szélerőművek alacsony termelési kapacitása során elkerüljön egy áramszünetet. Mivel a legtöbb lengyel DSR-kapacitás túlteljesítette a vállalt volumencsökkentést, el lehet mondani, hogy létfontosságú szerepet játszottak abban, hogy ne aludjanak ki a fények.

A 2027. évi PSE-árverés

A PSE az elkövetkezendő évekre két árverés keretében szerzi be a csúcsterhelési és -DSR-kapacitást. A fő árverést körülbelül négy évvel az adott év előtt tartják, és egy kiegészítő árverést tartanak az előző év márciusában. December 15-én a PSE megtartotta a 2027. év fő árverését, amelyen a Lerta 157 MW DSR-kapacitással vett részt. A szűkös kínálati oldalt tükröző árverés az első körben sikeres lett, és az előzetes eredmények alapján a Lerta évi MW-onként átlagosan 86 827 EUR szinten biztosította az árat, így a 2027. évre leszerződött bevétel 13,6 millió EUR lett.

A lengyel DSR-stratégia és -tervek

A Lerta 2023-ra 134 MW DSR-kapacitást vállalt a PSE felé, amely 7,7 millió EUR szerződéses bevételt jelent a következő évre, és azt tervezi, hogy a 2023. márciusában tartandó 2024-es kiegészítő árverésen legalább 300 MW DSR-kapacitással fog részt venni.

A Lerta célja, hogy a lengyel DSR-portfólióját évente legalább 100 MW-tal növelje 2030-ig. Ez ismételten megerősíti a 2026-ig vállalt 500 MW-os kapacitáscélját, és új stratégiai célt tűz ki, amely szerint 2030-ig 900 MW lesz a DSR-kapacitás. Ennek alapján a korábbi árverésen szerződött 157 MW DSR a Lerta 2027-es 600 MW értékű célvolumenének körülbelül 26%-át teszi ki. Ez összhangban áll a Lerta abbéli stratégiájával, hogy kapacitásának körülbelül egynegyedére szerződjön a fő árveréseken, a többire pedig a kiegészítő árveréseken.

A Lerta növekedési stratégiája a lengyel kapacitáspiacon több pilléren nyugszik, többek között:

  • rendkívül professzionális értékesítési csapat, amely mind a nagyipari energiafogyasztókat, mind a KKV-kat el tudja nyerni, hogy a DSR segítségével kihasználják a rugalmasságukat
  • a DSR-résztvevők körének bővítése – 2025-ben Németország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Litvánia és Svédország rugalmas kapacitása is részt vehet a PSE számára biztosított DSR-szolgáltatásokban; a Lerta ennek az új piaci potenciálnak a kihasználására készül
  • kiemelt középpontban áll a (mind a Photon Energy Group tulajdonában álló, mind a külsős) energiatárolási eszközök jövőbeli árverések kapacitáskínálatába történő bevonása.

A Photon Energy Group szempontja

A Lerta 2027. évi lengyel kapacitás-árverésen elért sikere fontos mérföldkő, hogy a vállalat Lengyelország piacvezető DSR-szolgáltatójává váljon. A 2027-re kitűzött cél 600 MW, a 2030-ra kitűzött cél pedig 900 MW. A PSE árveréseinek célja, hogy a hálózat túlterhelése esetén, amely ezidáig ritkán történt meg, készen álljanak az igény szerinti DSR-szolgáltatások nyújtására.

A Lerta DSR-kapacitásportfóliójába épített rugalmasság más célokból is rendelkezésre áll, mint például a villamosenergia-kereskedelmi mérlegkör optimalizálása, a villamosenergia-fogyasztók energiaköltségeinek csökkentése, valamint a villamoshálózat kiegészítő szolgáltatásainak az idő nagy részében történő biztosítása, amelyek mindegyike további bevételhez és megtakarításokhoz vezethet. A DSR-árveréseken eddig szerződött bevételek olyan alapot jelentenek, amelyekre érdemi további bevételek fognak rakódni.

Miközben a DSR-szolgáltatások iránti igény növekszik a többi piacon, ahol a Csoport jelen van, és más olyan piacok, mint Olaszország, Spanyolország és Írország DSR-szolgáltatásbeszerzési mechanizmusokat vezet be, a Lerta elérhető globális piaca gyorsan növekszik.

Az Ausztráliában a közelmúltban bevezetett nagykereskedelmi keresleti válaszszolgáltatás, amely lehetővé teszi a villamosenergia-piac üzemeltetője számára a kiemelkedően magas nagykereskedelmi villamosenergia-árak elkerülését, a díjak eltérő rendszerének ellenére sok dologban hasonlít a lengyel kapacitáspiacra. Ily módon az ausztráliai bevezetés marad a Csoport egyik fő 2023. évi prioritása. A Photon Energy jelenleg szerzi be a villamosenergia-kereskedelmi engedélyét Ausztráliában. Ez a Lerta VPP-platformjának és integrált szolgáltatásainak kihasználásával további bevételi lehetőséget fog jelenteni.

„A 2027. évi lengyel kapacitás-árverésen elért sikerünk is alátámasztja, hogy miért érdemes a Lertát a Photon Energy Groupba integrálni. Ez ugyanakkor csak a jéghegy csúcsa, ha azt nézzük, hogy a Lerta milyen komoly, stabil, eredményes és ismétlődő bevételi forrást fog jelentani a jövőben” – mondta Georg Hotar, a Photon Energy Group vezérigazgatója. „A villamoshálózatok rugalmasságára globális szinten egyre komolyabb az igény, így a DSR-szolgáltatások az energiaszektor leggyorsabban növekedő szegmensei között lesznek. A Photon Energy Group pedig létfontosságú szerepet fog játszani abban, hogy a világ TSO-i kiegyenlítsék a rendszereiket. A DSR-szolgáltatásokat nagyon alacsony tőkebefektetéssel lehet összevonni és biztosítani, mert alapjukat egy magasan képzett csapat és a rendelkezésre álló VPP-technológia képezi. Ez különösen vonzóvá teszi ezt a piaci szegmenst.”

Borys Tomala, a Lerta vezérigazgatója hozzátette: „A lengyel kapacitáspiac indulása óta következetesen növeljük szerződéses portfóliónkat és az összevont DSR-egységeket. 2021-ben csupán 5 MW DSR-rel kezdtünk, és csak néhány napja, hogy minden kezdeti próbán sikeresen bizonyítottuk, hogy 2023-ra a kapacitásunk 134 MW lesz. A mai nap másik mérföldkő a Lerta és a Photon Energy Group egésze számára, mivel 157 MW-ot biztosítunk rekord magas áron, amely a 2027. évi célvolumenünk negyedét teszi ki. Innentől a célunk, hogy a DSR-üzletágunkat ne csak Lengyelországban, de Nyugat-Európa, Ausztrália és Közép-Kelet-Európa más piacain is növeljük, beleértve a szomszédos országokat, amelyek részt vehetnek a lengyel mechanizmusban. Mivel a rugalmasság a megújuló energiák minden piacán kiemelt szemponttá vált, azért fogunk dolgozni, hogy a hálózatüzemeltetőket gyorsan irányítható és integrált rugalmas energiával lássuk el, így az ügyfelek világszerte nagyobb mennyiségű tiszta energiát kapjanak.”

Sajtókapcsolatok

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Befektetői kapcsolatok

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.